A martillazos y puñaladas: insólita razón detrás de brutal asesinato